Норендро Натх Сен (фрагмент портрета)

Фрагмент фотографии - портрета теософа Норендро Натх Сена.